Vores ambition er, at kunden og projektets parter får succes!

– Kort fortalt. 


Hvem er vi?

I KOMPAS leverer vi rådgivning, der skaber et solidt beslutningsgrundlag på det højeste faglige niveau, så det bliver overskueligt for kunden at styre byggeprocessen fra start til slut.


Vi vil skabe fremdrift istedet for hårknude, og derfor har vi ikke nogen standart ydelser og løsninger liggende på hylderne. 

I stedet lader vi kunden og projektet stå i centrum. Vi kan enten stille hele viften af kompetencer til rådighed, eller vores ydelser kan sættes i spil enkeltvis, hvor der er et særligt behov.


Vi kender livet på tegnestuen, på byggepladsen, for bordenden og bag regnemaskinen.

Vores kerneopgave som kundens sparringspartner og kompetencebank er proaktivt at håndtere risici, navigere i interessenter og håndtere forskelligartede interesser i alle byggeriets faser. 


Det gør vi hver eneste dag, i nogle af branchens mest komplekse opgaver og udfordrende byggeprojekter.


Vi går ind i en udfordring, som var det vores egen og vi bidrager til byggeorganisationen, som gode kolleger ville gøre.

Gennem nærvær, professionalisme og sparring skaber vi tryghed for kunden igennem hele byggeprocessen.


Vi har skabt en forretning på en viden om, at der kan skabes mere værdi i dansk byggeri. 

KOMPAS Gruppen ApS, med de underliggende virksomheder KOMPAS Byggerådgivning ApS og KOMPAS Projektgranskning ApS, er etableret som svar på private og offentlige bygherres massive efterspørgsel på kompetent, nærværende og loyal rådgivning i forbindelse med byggeri på det danske marked.


Vores team

Vores størrelse giver os mulighed for at arbejde med branchens skarpeste specialister fremfor en flok af fastansatte, som ikke nødvendigvis er de mest kvalificerede til at løse opgaven.


Vi har opbygget et solidt netværk af samarbejdspartnere inden for alle områder og nicher i byggebranchen.

Vi består af de kompetencer som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt set leverer tilsammen.Det betyder, at vi altid kan stille med et team af specialister til hver enkelt opgave. 

Netværk, samarbejde og vidensdeling er en væsentlig del af vores teams DNA. Vi supplerer hinandens fagligheder og vi arbejder side om side, når beslutninger skal træffes. Hvad gør vi selv?

Vi har en vision om at være danske bygherres fortrukne kompetencebank.


Det gør vi ved at ændre måden, byggebranchen er organiseret på, for på den måde at skabe mere værdi til bygherre og deres projekter.

Det vil også skabe et bedre arbejdsklima for alle omkring vores projekter, og sikre størst muligt udnyttelse af ressourcer tilknyttet projekterne.


For os er værdier ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er holdninger og et tankesæt – det vi betragter som nøglen til bedre byggeri. Vi forpligter os til at tage et ansvar over for vores kolleger, kunder og samfundet omkring os:

Værdiskabende

Vi stiller den now-how til rådighed som er nødvendigt for projektets fremdrift og succes. Vi arbejder værdiskabende, fordi vi konstant tilfører vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere ny viden og udvikling. 

Det skaber mere værdi i dansk byggeri.

Videndeling

Vi vil skabe fremdrift i stedet for hårknude. Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde. Vi deler, opsøger og modtager viden fra branchen og samarbejdspartnere, så vi altid gør tingene bedst muligt, og derved optimerer processer, sparrer tid og skaber mest muligt værdi til vores kunder og deres projekter.

Uvildighed

Rådgivning er en tillidssag, og vores kunder kan fatte tillid uden at ”føle sig frem”. Vi har ikke nogen modstridende dobbeltrolle og derfor kan vi træde ind som ”trusted advisor” – altid på kundens banehalvdel. 

Vores loyalitet ligger i at skabe de bedste vilkår, for at opnå de aftalte projektresultater til værdi for kunden. 

Vores kompas, som vi agerer ud fra både internt og eksternt.


Er det os du har brug for?

Det finder vi kun ud af, hvis vi lærer hinanden lidt bedre at kende.

Lad os tage en snak og bliv klogere på, om vi kan hjælpe dig

og dit byggeprojekt.