Vores ambition er, at projektet får succes!

– Kort fortalt. 


Hvem er vi og hvad drømmer vi om?

I KOMPAS vil vi være blandt de dygtigste. 


Blandt de dygtigste bygherrerådgivere, blandt de dygtigste byggeledere, blandt de dygtigste projektgranskere - og vi er stolte over det, som vi allerede har nået.

I KOMPAS er det den praktiske erfaring, der er grundlaget for vores forretning. Vi er optagede af det, vi ved virker, og af at forebygge ildebrande fremfor kun at slukke dem. 


Vi er uvildige og foreslår kun, hvad vores erfaringer fortæller, er i projektets bedste interesse.

Vi elsker at løse faglige udfordringer i samarbejde med andre til projektets bedste. Jo tidligere der er mulighed for at inddrage vores viden, jo mere værdi kan vi skabe. 

Vi kan primært skabe værdi for bygherrer, rådgivere, totalentreprenører og entreprenører. 

I KOMPAS ønsker vi at løse opgaverne på en måde, så vores kunder vil samarbejde med os igen.Det gør vi hver eneste dag, i nogle af branchens mest komplekse opgaver og udfordrende byggeprojekter.


Vi går ind i en udfordring, som var det vores egen og vi bidrager til byggeorganisationen, som gode kolleger ville gøre.

Det er stoltheden ved at være blandt de dygtigste, der driver vores udvikling.

KOMPAS blev etableret som svar på private og offentlige bygherres massive efterspørgsel på kompetent, nærværende og loyal rådgivning i forbindelse med byggeri på det danske marked.

KOMPAS - det kompetente valg


Vores team

KOMPAS består af et håndplukket tværfagligt team af kompetente medarbejdere med mangeårig entreprenørerfaring.

Vi består af de kompetencer som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt set leverer tilsammen.


Vores størrelse giver os mulighed for at arbejde med branchens skarpeste specialister fremfor en flok af fastansatte, som ikke nødvendigvis er de mest kvalificerede til at løse opgaven.

Det betyder, at vi altid kan stille med et team af specialister til hver enkelt opgave.


Vi har opbygget et solidt netværk af samarbejdspartnere inden for alle områder og nicher i byggebranchen.

Netværk, samarbejde og vidensdeling er en væsentlig del af vores teams DNA. Vi supplerer hinandens fagligheder og vi arbejder side om side, når beslutninger skal træffes. Hvad gør vi selv?

I KOMPAS tror vi på, at det er, det vi gør, der skaber resultaterne. 

Vores værdier hjælper os med at beslutte, hvordan vi skal opføre os.

I KOMPAS tror vi ikke på, at man kan lede mennesker ved at give dem retningslinjer for alt. Vores medarbejdere har friheden til at bruge deres sunde fornuft, så længe de optræder ansvarligt ift. vores værdier.


For os er værdier ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er holdninger og et tankesæt – det vi betragter som nøglen til bedre byggeri.

Uvildige

Vi rådgiver bygherrer, rådgivere og entreprenører. 

Det kan vi, fordi vi er uvildige. Vi er upartiske og foreslår kun, hvad vores erfaringer fortæller, er i projektets bedste interesse.

Stolte

I KOMPAS er vi stolte af vores løsninger. Vi elsker faglige udfordringer, og løser dem gerne i samarbejde med andre. Vi deler ud af vores viden, og er sultne efter ny viden, der kan gøre os endnu mere kompetente.

Tillid

I KOMPAS følger vi reglerne, og overholder vores aftaler, for det skaber et tillidsfuldt samarbejde. 

Fornuftige

I KOMPAS tror vi på, at det er bedre at forebygge ildebrande end hele tiden at lave brandslukning. 

Vores medarbejdere kender de fleste ildebrande, og hvorfor de opstår. 

Vores erfaringer fortæller os, at jo mere fornuftigt man optræder, jo færre ildebrande vil der opstå.

Er det os du har brug for?

Det finder vi kun ud af, hvis vi lærer hinanden lidt bedre at kende.

Lad os tage en snak og bliv klogere på, om vi kan hjælpe dig

og dit byggeprojekt.