KOMPAS Projektgranskning

Projektgranskning udført af specialister med mere en 600 års samlet erfaring fra den udførende del

Det er vores overbevisning at kilden til et solidt granskningsresultat, findes i den praktiske erfaring hos de faglige granskere. 

Derfor er vi i KOMPAS Projektgranskning stolte af at repræsentere et brutto granskningsteam, bestående af faglige granskere med mere end 500 års praktisk erfaring, fra entreprenør-branchen og fra drift organisationer. 

 

Vores team består af relevante fagspecialister og ressourcer, som igennem tiden selv har stået i spidsen for mange byggerier, med baggrunde som bl.a. entreprenører, byggeledere, AMK’ere og bygherrer. 

Det ligger i vores DNA at arbejde værdiskabende med logistik og tiden på projektet. Vi er vant til at sortere og kvalificere i store mængder af data, så vi hele tiden bevarer overblikket.

Det sikrer, at kunden altid har et solidt, oplyst og rettidigt beslutningsgrundlag til at styre projektet sikkert i mål med.


Vores ambitionen er at kommunikere klart og tydeligt, så ikke faglige personer også kan få et overblik over “kvaliteten” af det granskede projektmateriale. 

I KOMPAS Projektgranskning arbejder vi med et bygbarhedsindeks (BBI) som visuelt kommunikerer omkring konsekvenser.

 

Når granskningsteamet finder anledning til en anmærkning til projektmaterialet, kategoriseres de i indekset alt efter hvor alvorlig en tid, kvalitet eller økonomisk konsekvens de har for projektet.

Samlet giver det bygherre en klar og visuel indikation af, hvilke faglige områder, der vil give projektet størst risiko, og vished over hvilke faglige dele, som stadigvæk mangler at blive tilrettet, til det øvrige projektmateriale. 


Gør en god forretning!

En kvalificeret projektgranskning er

en god forretning, fordi den kan forebygge fejl, og derved give en bedre

totaløkonomi. Målet med projektgranskningen er at udpege uhensigtsmæssige forhold i projektmaterialet, så disse kan behandles og udbedres, inden det går ud over kvalitet, tid og økonomi i forbindelse med udførelsen af byggeriet. 

 

Vi ser en stor værdi i at kvalificere og sortere i alt hvad vi finder, så kun reelle udfordringer fremhæves og afrapporteres.

Det giver en klar, præcis og hurtig udbedring. Er du på forkant? 

Når 3D modellen af byggeriet allerede findes – hvorfor så ikke også lade den granske? 


Vi mener, at kollisionstest af tidsplan bør være en fast del af kvalitetssikringen af projektets tidsplan, fordi en meget stor del af udfordringerne med budgettet, ofte er et direkte resultat af et mangelfuldt eller fejlagtigt projektmateriale, hvor projektet ikke er koordineret på tværs af fag. 

 

Vi ser kun en værdi i, at fremhæve kollisioner der kan udgøre en risiko for tid, pris, AMK eller for kvaliteten af byggeriet.

Det medfører at de projekterende rådgivere efterfølgende, har færre forhold at holde fokus på.


Med en tidsplan visualiseret som et cyklogram, vil kollisioner mellem aktiviteter på tidsplanen samt stiltandperioder være visuelle, og derved overraskende overskuelige at rette op på. 


Når vi udfører en kollisionstest af tidsplaner finder vi altid:


•       Stilstand i projektets tidsplan

•       Muligheder i form af krydsende aktiviteter, i projektets tidsplan


Med en kollisionstest er du på forkant – og opnår en skudsikker tidsplan.