Vi ved hvad der foregår, for vi kommer på byggepladsen hver dag!

Vi leder byggerier

Byggeledelse handler om ledelse, ikke om at forsvare projektmaterialet og dets mangler.  

Vores byggeledere har mange års ledelseserfaring, de føler sig hjemme på byggepladsen, og de ved, hvad der er i projektets bedste interesse.

Der er særligt 3 ting, vi er stolte af at kunne:

Vi klæder bygherren på til at træffe rettidige beslutninger 

Det giver ro til at træffe de rigtige beslutninger, sikrer at bygherren ikke bliver flaskehals for fremdriften og endelig en bedre økonomi for projektet.

Vi sikrer, at bygherren får hvad de betaler for

Vi skaber gennemskuelighed i økonomien, og hvordan den udvikler sig. Vi synliggør om ændringer skyldes ekstra ydelser, mangler i projektmaterialet eller udefra kommende forhold. Så ved bygherren, hvad de betaler for.

Vi er synlige på byggepladsen

Vi ved, hvad der foregår, for vi kommer på byggepladsen hver dag. Vi kender spillereglerne, er beslutningsdygtige, og ved hvordan man skaber samarbejde.

Vi skaber gennemskuelighed i økonomien!

Ved du hvad du betaler for?

Client Construction rådgivning

Med en Client Construction teamløsning får du en fleksibel og skalérbar løsning, der frigiver din tid og energi. 

Vores ambition er at gøre hele bygge- processen overskuelig og håndterbar at stå i spidsen for. 

Konceptet er udviklet for at kunden kan fokusere på sin kerneforretning, og styre processerne omkring byggeriet, uden at miste indflydelse på projektet.

I KOMPAS skræddersyer vi altid vores ydelse efter det konkrete projekt.

Vi forholder os til hvilke ressourcer, der allerede er til rådighed for projektet, og sammen med kunden, vurderer vi, hvilke ressourcer der er behov for.

Det sikrer, at vi altid bemander projektet med de helt rette kompetencer, på de helt rigtige tidspunkter.


Ud fra vores erfaring skabes det bedste samarbejde og det bedste projekt-afviklingsforløb, ved at have realistiske tidsplaner og anlægsbudgetter fra start af alle projektfaser. 

Det skaber sammenhold omkring projektets parter, den bedste kvalitet samt den bedste slutøkonomi for hele projektet.

Vores erfaring har vist, at det også giver et bedre arbejdsmiljø og sikkerhed i hele projektforløbet, derfor har KOMPAS stor fokus på realistiske forudsætninger gennem hele projektet.

Det kalder vi en Client Construction løsning.