Vi rådgiver med et entreprenør mindset

"I teorien er der ikke forskel på teori og praksis, det er der i praksis

Langt de fleste bygherrerådgivere har deres erfaringer fra de projekterende rådgiver-virksomheder, hvor fokus er rettet mod funktion og kvalitet. 

I KOMPAS arbejder vi med en utraditionel bygherrerådgiverrolle, med baggrund fra entreprenørbranchen og bygherreroller. Her er fokus rettet mod økonomi, tid, proces og bygbarhed.

Vi kender livet på byggepladsen og vi har praktisk byggeteknisk erfaring. Det giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe med at skabe mest muligt værdi i alle byggeriets faser. 

Vi leverer viden der giver projektets parter større træfsikkerhed på projektbeslutninger, og styrker samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi rådgiver...

Når vi rådgiver, foreslår vi kun, hvad vi selv ville gøre, hvis vi sad i bygherrens situation. 

 

Vores bygherrerådgivere har mange års entreprenørerfaring, og de ved, hvad der er i projektets bedste interesse. 

Vi leder byggerier...

Byggeledelse handler om ledelse, ikke om at forsvare projektmaterialet og dets mangler.  

Vores byggeledere har mange års ledelseserfaring, de føler sig hjemme på byggepladsen, og de ved, hvad der er i projektets bedste interesse. 

Vi gransker projekter...

Det er svært at kritisere sine kollegaers arbejde. Det løser en uvildig projekt-granskning. 

Uvildighed er helt centralt for værdi-skabelsen, i den type af granskning, KOMPAS udfører.

Som uvildige granskere har vi en upartisk rolle i forhold til projektet og det at skulle tjene penge på at udføre.

Vores projektgranskere er nogen af de mest erfarne, de er professionelle, og går efter projektet og ikke personen.