KOMPAS styrer byggeprojektet i den rigtige retning, så I kommer sikkert i mål

- som planlagt og forventet.

Vores ambition er, at kunden og projektet får succes - kort fortalt. 

Som professionel rådgiver er vi drevet af lysten og evnen til at sætte vores faglighed i spil for at levere de bedste løsninger for vores kunder.

Vores ambition er, at projektets parter og projektet får succes!

- kort fortalt. 

Vi tilbyder professionel byggerådgivning der styrker kundens beslutningsgrundlag ved proaktivt at håndtere og navigere i risici. Det styrker dig i rollen som bygherre. 

Vi kender livet på byggepladsen og har konkret byggeteknisk erfaring. Vi er en gruppe af passionerede mennesker med årelang erfaring fra både projektering, udførelse af byggeri og drift af bygninger fra både entreprenørvirksomheder og bygherreorganisationer. 


Det giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe med at skabe værdi i alle byggeriets faser.

Sådan kan vi hjælpe dig

Byggerådgivning

Vi tilbyder hele viften af kompetencer, eller vores ydelser kan sættes i spil enkeltvis, hvor der er et særligt behov. Vores team supplerer hinandens fagligheder og vi arbejder side om side, når beslutninger skal træffes.

Byggeledelse
Arbejdsmiljøkoordinering (P&B)
Tids- & budget planlægning
Udbudsstrategi
Risikoafdækning- & styring
Bygherrerådgivning
Projekteringsledelse
Projektledelse

Projektgranskning

Vi stiller et granskningsteam til rådighed bestående af faglige granskere med mere end 500 års praktisk erfaring fra entreprenør-branchen og fra drift organisationer.

Bygbarhedsgranskning

Entreprenørgranskning
Risikoafdækning af udbudsmateriale
Digital kollisionskontrol
Projektoptimering
Projektsparring


Vi holder fokus på kundens behov for rettidigt viden og risikoafdækning

- Det skaber overblik og brugbare beslutningsgrundlag.