Vores ambition er, at projektet får succes!

– Kort fortalt. 


Hvem er vi?

KOMPAS rådgiver, leder og gransker byggeprojekter med det mål, at minimere projektets totaløkonomi.


Vi kan skabe værdi for bygherrer, rådgivere, totalentreprenører og entreprenører,

indenfor bl.a. boligbyggeri, skoler, daginstitutioner, erhverv, kontor, industri, sportsanlæg, svømmehaller, laboratorier, sundhedshuse og hospitalsbyggerier.

Vi er uvildige og foreslår kun, hvad vores erfaringer fortæller, er i projektets bedste interesse. 

Vores uvildighed består i, at KOMPAS ikke er projekterende rådgiver eller udførende entreprenør, men at vi alene varetager projektets interesser.

I KOMPAS er det den praktiske erfaring, der er grundlaget for vores forretning.

Vi har årelang erfaring fra både projektering, udførelsesleddet og drift af bygninger fra både entreprenørvirksomheder og bygherreorganisationer. 

Vi kender livet på byggepladsen og vi har konkret byggeteknisk erfaring. Det giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe med at skabe mest muligt værdi, i alle byggeriets faser. 

Vi er optagede af det, vi ved virker, og af at forebygge ildebrande fremfor kun at slukke dem.


Vi elsker at løse faglige udfordringer i samarbejde med andre til projektets bedste. 

Jo tidligere der er mulighed for at inddrage vores viden, jo mere værdi kan vi skabe. 

Vi arbejder engageret sammen med vores kunder, og vi anser os selv som værende en del af dit team.

Vi ønsker at løse opgaverne på en måde, så vores kunder vil samarbejde med os igen.Hvad drømmer vi om?

I KOMPAS vil vi være blandt de dygtigste. 


Blandt de dygtigste bygherrerådgivere, blandt de dygtigste byggeledere, blandt de dygtigste projektgranskere.

Det er stoltheden ved at være blandt de dygtigste, der driver vores udvikling.   

 
Byggebranchen kører i ring. Det har den gjort i mange år, og det vil den blive ved med at gøre, hvis ingen gør noget nyt.


I KOMPAS har vi en ambition om at gøre en forskel der kan få branchen ind på et mere fornuftigt spor. Et spor hvor medarbejdere er stolte af det arbejde de udfører. Hvor flere byggeprojekter afleveres til aftalt tid og økonomi, i samarbejde.


Derfor er vi aldrig blege for at stille os op på ølkassen til seminarer og i netværksgrupper, eller at tage del i at skrive branchevejledninger med udgangspunkt i vores egne erfaringer.

Vi ved godt, at vi i KOMPAS ikke kan ændre hele branchen, men vi vil gøre en positiv forskel, på de projekter vi arbejder og i de fora vi deltager i.Vores team

I KOMPAS håndplukker vi kompetente medarbejdere med mangeårig entreprenørerfaring, der kender alle byggeriets faser. Vores medarbejdere brænder for at løse faglige udfordringer, og har viljen til at blive blandt de dygtigste.

Vi består af de kompetencer som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt set leverer tilsammen.

Vi har opbygget et solidt netværk af samarbejdspartnere inden for alle områder og nicher i byggebranchen.

Det betyder, at vi altid kan stille med et team af specialister til hver enkelt opgave.


I KOMPAS tror vi på, at der er en god forretning i:

  • ·Medarbejdere der brænder for at løse faglige udfordringer, og har viljen til at blive blandt de dygtigste

  • At give medarbejderne friheden til at rådgive vores kunder om, hvad der er i projektets bedste interesse

  • At skabe et fagligt fællesskab for disse medarbejdere, der udvikler den enkeltes kompetencer, og skaber en værktøjskasse, der sætter nye standarder i branchen
Hvad gør vi selv?

I KOMPAS tror vi på, at det er, det vi gør, der skaber resultaterne. 

Vores værdier hjælper os med at beslutte, hvordan vi skal opføre os.

I KOMPAS tror vi ikke på, at man kan lede mennesker ved at give dem retningslinjer for alt. Vores medarbejdere har friheden til at bruge deres sunde fornuft, så længe de optræder ansvarligt ift. vores værdier.


For os er værdier ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er holdninger og et tankesæt – det vi betragter som nøglen til bedre byggeri.

Uvildige

Vi rådgiver bygherrer, rådgivere og entreprenører. 

Det kan vi, fordi vi er uvildige. Vi er upartiske og foreslår kun, hvad vores erfaringer fortæller, er i projektets bedste interesse.

Stolte

I KOMPAS er vi stolte af vores løsninger. Vi elsker faglige udfordringer, og løser dem gerne i samarbejde med andre. Vi deler ud af vores viden, og er sultne efter ny viden, der kan gøre os endnu mere kompetente.

Tillid

I KOMPAS følger vi reglerne, og overholder vores aftaler, for det skaber et tillidsfuldt samarbejde. 

Fornuftige

I KOMPAS tror vi på, at det er bedre at forebygge ildebrande end hele tiden at lave brandslukning. 

Vores medarbejdere kender de fleste ildebrande, og hvorfor de opstår. 

Vores erfaringer fortæller os, at jo mere fornuftigt man optræder, jo færre ildebrande vil der opstå.

Er det os du har brug for?

Det finder vi kun ud af, hvis vi lærer hinanden lidt bedre at kende.

Lad os tage en snak og bliv klogere på, om vi kan hjælpe dig

og dit byggeprojekt.