Uvildig entreprenørgranskning udført af rådgivere med mere end 800 års samlet praktisk erfaring


Vi gransker projekter...

Det er svært at kritisere sine kollegaers arbejde. Det løser en uvildig projektgranskning. 

Uvildighed er helt centralt for værdiskabelsen, i den type af granskning, KOMPAS udfører. Som uvildige granskere har vi en upartisk rolle i forhold til projektet og det at skulle tjene penge på at udføre.

Vores projektgranskere er nogen af de mest erfarne, de er professionelle, og går efter projektet og ikke personen.

KOMPAS har bidraget til og sat et synligt “entreprenør mindset” aftryk i den nye projektgransknings vejledningen fra Værdibyg (download den her)

Der er særligt 4 ting, vi er stolte af at kunne:

Vi sikrer en lavere totaløkonomi

Fra vores mangeårige erfaringer i entre-prenørbranchen ved vi, hvordan entreprenørerne tænker, og hvad der er vigtigt.

Vi bruger denne viden til at sikre et bygbart projekt, et skudsikkert udbudsmateriale, hvor attituden og dermed risikoen er balanceret.

Vi skræddersyer granskningsteamet

Vores fagspecialister har mere end 800 års samlet erfaring og har stået i spidsen for et utal af byggerier.

Vi sammensætter granskningsteamet, med de kompetencer som passer til dit projekt. 

Vi dokumenterer den værdi vi skaber

Når vi gransker, så registrerer, vurderer og kommunikerer, vi alle de bemærkninger, vi finder i vores Bygbarhedsindex.

Det sikrer at risici og mangler i projekt-materialet kan prioriteres og værdiansættes, og dermed kan effekten på totaløkonomien dokumenteres.

Vi går efter bolden og ikke manden

Det er vores overbevisning, at ingen med vilje arbejder imod projektets interesser. 

Derfor går vi altid efter bolden og ikke manden. 

Når vi laver anmærkninger, så har vi altid fokus på at skabe god kommunikation og et godt samarbejdsklima. Det gør vi helt konkret ved at kommunikere klart og tydeligt, kun stille åbne spørgsmål, aldrig bruge tillægsord og holde granskningen af ren faglig karakter.

Vi ser på dit projekt, som den kommende entreprenør vil gøre

800 års praktisk

erfaring

Det er vores erfaring, at kilden til et solidt granskningsresultat skal findes i den praktiske erfaring.

Derfor er vi også stolte af, at repræsentere  et  granskningsteam bestående af fag-specialister som igennem deres karriere har stået i spidsen for et utal af byggesager med mere end 800 års samlet praktisk erfaring fra entreprenørbranchen, 

driftsorganisationer og bygherreroller, med baggrund som entreprenører, byggeledere, driftsledelse, AMK’er eller bygherrer.

Vi sammensætter altid granskningsteamet,  så det passer til dit projekt, herunder kompleksiteten af de faggrupper som  ønskes gransket, og på færrest mulige ressourcer. 

Den uvildige entreprenørgranskning af projektet

Vores levebrød er at levere det bedst mulige bygbare projekt. 

Det gør vi ved at levere det bedste, samlede vidensgrundlag til bygherren, samt efterfølgende at sikre at projektet genoprettes.

Vi spænder over hele  projektet, og gør det samtidig muligt at udvælge fagområder, beskrivelser, økonomi, tid eller projektets bygbarhed som granskningsområde og kombinere dette med den rette fag-specialist.

KOMPAS Bygherrerådgivning. Uvildig Bygherrerådgiver. KOMPAS projektgranskning, Uvildig entrepranørgransknign.

KOMPAS granskningssystematik 

Få et bygbart projekt og et skudsikkert udbudsmateriale, hvor attituden og dermed risikoen er balanceret.